PENTRU CONSTANȚA ⦿ PENTRU CONSTĂNȚENI
ML - Despre Mine

STRATEGIE DE GUVERNARE LOCALĂ 2024 – 2028

101.608 de locuitori ai județului Constanța m-au votat pentru a construi și dezvolta un județ care avea și are nevoie ca de aer de infrastructură rutieră, turistică, de digitalizarea serviciilor publice, infrastructură medicală la zi, un mediu fără deșeuri și de ape curate.
Știu că ȘI VOUĂ VĂ PASĂ de cum se va dezvolta județul nostru și de faptul că vă doriți să continuăm proiecte esențiale pentru servicii sociale, educație, sănătate, digitalizare, mediu și dezvoltare durabilă, mediu de afaceri, turism, infrastructură, cultură și sport, patrimoniul cultural.

PROIECTE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
2014-2020

01

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMULUI JUDEȚEAN DJ 223, TRONSONUL CERNAVODĂ – RASOVA – ALIMAN – ION CORVIN

0%
STADIU EXECUȚIE

02

MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 – CORBU – SĂCELE – ISTRIA MIHAI VITEAZU

0%
STADIU EXECUȚIE

03

MODERNIZARE INFRASTUCUTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA – DN 22/TARIVERDE

0%
STADIU EXECUȚIE

PROIECTE

PROIECTE ETAPIZARE PROGRAM REGIONAL
2021-2027

01

SALVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A MORMÂNTULUI PICTAT HYPOGEU

0%
STADIU EXECUȚIE

02

RESTAURAREA, CONSERVAREA, AMENAJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A EDIFICIULUI ROMAN CU MOZAIC

0%
STADIU EXECUȚIE

03

RESTAURAREA, CONSERVAREA, AMENAJAREA ŞI VALORIFICAREA CULTURAL – TURISTICĂ A CETĂŢII CARSIUM (HÂRŞOVA)

0%
STADIU EXECUȚIE

04

REABILITAREA MUZEULUI DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA

Proiect tehnic finalizat se demarează procedura de achiziție execuție lucrări 2024( finanțarea din 2018 a fost de 5 mil euro, în urma realizări PT-ului și a solicitărilor ministerului culturii pe soluțiile tehnice proiectul a ajuns la 13 mil euro și se va finanța din următorul exercițiu financiar 2021-2027)

PROIECTE

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

01

ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

0%
STADIU EXECUȚIE

02

CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA

0%
STADIU EXECUȚIE

03

IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ

0%
STADIU EXECUȚIE

PROIECTE

PROGRAMUL TRANSFRONTALIER OPERAŢIONAL COMUN BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020

01

DEVELOPMENT AND PROMOTION OF ACTIVE TOURISM IN THE BLACK SEA BASIN – ESCAPELAND

0%
STADIU EXECUȚIE

02

MONITORIZAREA SI PROTEJAREA IN COMUN A MEDIULUI INCONJURATOR IN BAZINUL MARII NEGRE” – ALERT

0%
STADIU EXECUȚIE

03

PATRIMONIUL CULTURAL COMUN – SURSA PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IN BAZINUL MARII NEGRE” – TRAESURE

0%
STADIU EXECUȚIE

PNRR ÎN IMPLEMENTARE

01 01 01

  • Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa
  • Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” – PNRR

02 02 02

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale penru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional

03 03 03

Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța

04 04 04

Cicloturism la Dunarea de jos -PNRR

Proiecte în pregătire

01 01 01

Reabilitarea Secției Exterioare a SCJU Apostol Andrei Constanța – clădire Secția Clinică Dermatovenerologie” – POR SE 2021-2027 proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare

02 02 02

Reabilitare Biblioteca Judeţeană I.N. Roman Constanţa” – POR SE 2021-2027 proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare

03 03 03

„Reabilitarea, modernizare şi dotare Palat Administrativ Constanţa” – POR SE 2021-202 Proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare

04 04 04

„Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Gradina – Pantelimon – DN2A/Crucea” – POR SE 2021-2027Tronsonul DN22/Tariverde

05 05 05

„Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” – POR SE 2021-2027

06 06 06

„Construirea și dotarea Teatrului pentru Copii și Tineret în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” – POR SE 2021-2027

07 07 07

Construire Pavilion Medical D+P+3E – Construcție Pavilion Pneumologie III în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie

08 08 08

Secţie Exterioară a SCJU Apostol Andrei Constanţa – Secție Psihiatrie, str Sentinelei, nr. 27-29, Palazu Mare, judeţ Constanţa

09 09 09

Secţie Exterioară a SCJU Apostol Andrei Constanţa – Secţie Agigea – TBC – Osteoarticular, str Nicolae Titulescu, nr. 157, Agigea, judeţul Constanţa

10 10 10

Reabilitare clădiri din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, str Sentinelei, nr. 40, Palazu Mare, judeţ Constanţa

11 11 11

Reabilitare clădiri din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, str Sentinelei, nr. 40, Palazu Mare, judeţ Constanţa

12 12 12

„Reabilitare Complex Muzeal Adamclisi”

13 13 13

Reabilitarea energetică a clădirii DGASPC Constanța din Str. Ciprian Porumbescu, nr. 2A

14 14 14

Reabilitarea energetică a clădirii DGASPC Constanța din Str. Decebal, nr. 22

15 15 15

Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”

16 16 16

„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară Soveja”

17 17 17

Conservarea, protejarea și punerea în valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”
STRATEGIE DE GUVERNARE LOCALĂ 2024 – 2028

Capitolul I – Servicii sociale

Probleme

În 2020, județul Constanța avea una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate infantilă din țară, din cauza lipsei de aparatură medicală. Avea spor natural negativ, un grad de depopulare de aproximativ 13.000 de persoane pe an și era județul cu cei mai mulți copii părăsiți. Nu avea nicio strategie pentru comunitățile vulnerabile!

Soluții și promisiuni onorate

În patru ani de mandat, mi-am asumat un angajament ferm în ceea ce privește dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și creșterea calității vieții și integrarea acestora în comunitate. Am reușit să facem investiții semnificative și continuăm eforturile pentru a atinge standardele europene în domeniul asistenței sociale și pentru a oferi sprijinul necesar persoanelor cu dizabilități din județul Constanța.”

În 2023, de exemplu, au fost realizate investiții in valoare de 3.741.786,01 lei pentru următoarele proiecte:

1.„Reducerea capacității Centrului de Recuperarea și Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol Corp B – O șansă pentru fiecare” RCE 17.

1.1 Construirea a patru LP-uri în localitatea Chirnogeni, a câte 10 locuri/per locuință.

1.2. Modernizarea/reabilitarea/dotarea imobilului din localitatea Chirnogeni, în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri.

2. „VENUS- Împreună pentru o viață în siguranță” COD SMIS 128038 Parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. (ANES). Dezvoltarea rețelei de locuințe protejate/ centre de zi, destinat victimelor violenței în familie și abuzurilor și conștientizarea publicului cu privire la abuzul și violența față de femei, copii și bărbați.

3. Proiect POIM „COVID 19” COD SMIS 139842 Parteneriat cu Consiliul Județean Constanta (CJC). Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID 19.

429 de elevi care au frecventat și frecventează centrele școlare de educație incluzivă aflate sub autoritatea Consiliului Județean Constanța au beneficiat și beneficiază de burse sociale, burse de merit și burse de studiu.

Este nevoie să dezvoltăm serviciile sociale prin accesarea fondurilor nerambursabile și/sau prin parteneriat public-privat:

2 Case de tip familial;

2 Locuințe protejate (vor găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului);

2 Locuințe maxim protejate (vor găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului);

1 Centru rezidențial de asistență și reintegrare socială pentru persoane fără adăpost;

1 Cămin pentru persoane vârstnice;

1 Unitate de îngrijire la domiciliu (servicii oferite în comunitate pentru persoane vârstnice);

1 Echipă mobilă (servicii oferite pentru persoane adulte cu dizabilități)

1 Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulator (servicii oferite pentru persoane adulte cu dizabilități).

1 Complex de Servicii Comunitare pentru persoane cu diferite adicții în subordinea DGASPC Constanța. Viitorul centru va oferi servicii sociale de asistență, consiliere și reintegrare socială pentru adulții afectați de diverse tipuri de adicții, fie că este vorba despre droguri, alcool, alte substanțe toxice sau jocuri de noroc.

Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni alzheimer

Înființarea serviciului social cu cazare „Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități (CabR) Ovidiu”

Capitolul II – Educație

Probleme

În județul Constanța, în anul școlare 2023-2024, învață 115.000 de elevi în 532 de unități școlare. 92 de unități școlare din județul Constanța se regăsesc în lista Ministerului Educației cu școli în pericol de prăbușire la un cutremur. 6 unități școlare nu au autorizație de funcționare dată de Direcția de Sănătate Publică. Școlile din mediul rural sunt mai puțin accesibile și dispun de puține variante de transport, iar școlile din mediul urban au înmatriculați elevi care nu locuiesc în apropierea unităților de învățământ, parcurgând distanțe lungi către școală.

Soluții și promisiuni onorate

Microbuze electrice noi pentru elevii constănțeni

În ianuarie 2024, Consiliul Județean Constanța a lansat licitația pentru furnizarea a 25 de microbuze electrice 16+1 locuri, în cadrul proiectului „Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța“.

Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța” – PNRR 6.000.000 euro

Transportul gratuit pentru elevii navetiști prin aprobarea de către Consiliul Județean Constanța a valorii unitare lei/kilometru aferentă sumei forfetare lunare și aprobarea sumei forfetare pe zi acordată elevilor din județul Constanța care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public.

Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale pentru CSEI Albatros, CSEI Delfinul, CSEI Maria Montessori si Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța în vederea îmbunătățirii actului educațional cod F-PNRR-Dotari-2023-1998. Îmbunătățirea actului educațional în cadrul unităților școlare: Centrul pentru Educatie Incluziva „Albatros” Constanta, Centrul pentru Educație Incluziva „Delfinul” Constanța, Centrul pentru Educație Incluziva „Maria Montessori” Constanta, respectiv CJRAE Constanța – un proiect în derulare în valoare de 3.482.241,79 lei  

Continuăm investițiile în infrastructura de educație și vom acorda Premiile și Bursele de Excelență ”Ovidius” pentru recompensarea performanțelor educaționale ale elevilor și cadrelor didactice.

Continuăm dezvoltarea învățământului dual pentru ca tinerii șă rămână acasă, pentru o piață a muncii stabilă. Participarea Județului Constanța, în calitate de partener, la constituirea „Consorțiului regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar Tehno-Dobrogea”.

„Învățământul dual s-a dovedit a fi soluția optimă atât pentru tinerii care doresc să muncească fără să renunțe la studii, cât și pentru antreprenorii care pot să își formeze personalul de care au nevoie.”

Capitolul III – Sănătate

Probleme

Constanța este județul care nu are o maternitate de sine stătătoare. Una dintre problemele evidențiate de medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” din Constanța este cea a timpului de așteptare al pacienților care se prezintă în UPU. Achiziționarea de echipamente care să ajute la reducerea infecțiilor nosocomiale din spital este o prioritate pentru doctori și pacienți.

Am promis, la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Constanța, că vom dezvolta rețeaua de sănătate și că vom construi un spital nou. Am adus terenul necesar construirii acestei unități medicale în patrimoniul județean. Din păcate, nici până acum, Primăria Constanța nu a realizat Planul Urbanistic Zonal (PUZ), necesar realizării Studiului de Fezabilitate (SF) pentru viitoarea unitate spitalicească. Sper ca, în viitorul apropiat, colegii mei competitori din politică, indiferent de apartenență, să înțeleagă necesitatea unui astfel de obiectiv.”

Soluții și promisiuni onorate

Sănătatea a fost, este și va fi prioritatea 0 a mandatului meu de președinte al Consiliului Județean Constanța!

Avem în derulare Investiții de 28 de milioane de lei la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța pentru achiziționarea de echipamente care să ajute la reducerea infecțiilor nosocomiale din spital a fost aprobat și va fi finanțat prin PNRR. Vom asigura astfel, tuturor pacienților și personalului medical, un mediu mai sigur și mai curat.

În anul 2023, din fonduri publice, am reușit să achiziționăm mai multe echipamente de înaltă performanță medicală. Tot din acest an, SCJU oferă servicii medicale de cardiologie pediatrică. Cu sprijinul sponsorilor, am reușit să achiziționăm echipamente de ultimă generație necesare în activitatea medicală desfășurată. Și tot aici, la capitolul pediatrie, sunt foarte mândru de cel mai important proiect al Consiliului Județean, al cărui contract s-a semnat în anul 2023 și anume „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa” – PNRR, în valoare de 150.000.000 euro. Avem un contract semnat pentru servicii de proiectare (faza PT), asistență tehnică și execuție și nu va mai trece mult timp până când acest obiectiv, așteptat de foarte mulți ani de comunitatea constănțeană, va fi transpus în realitate.”

Acest spital nou, destinat mamelor și copiilor, va avea în total 350 de paturi dintre care: Spitalizare continuă – 232 paturi, Spitalizare de zi – 79 paturi, ATI – 39 paturi, Două blocuri de operații, Bloc 1 – Obstetrică-Ginecologie – 5 săli, Bloc 2 – Chirurgie pediatrică – 4 săli. Investiția va fi realizată în două etape, proiectarea urmând să dureze 9 luni, iar execuția lucrărilor – 26 de luni.

Practic, până în anul 2026, vom avea acest proiect realizat!

Vreau să îi asigur pe toți constănțenii, dar în special pe mamele din județul nostru, că semnarea contractului de finanțare este o garanție prin care Consiliul Județean și Guvernul României se angajează ferm să implementeze acest proiect. Din poziția de Președinte al CJ Constanța, am definit ca obiectiv cu prioritate majoră modernizarea infrastructurii sanitare a județului nostru. Cu certitudine nu vom mai folosi acel tren care, de peste 30 de ani, ne ducea la doctorii din București.”

Dezvoltăm infrastructura medicală prin proiectul ”Extinderea activității medicale și implementarea de tehnologii avansate în actul medical cu ajutorul sistemului informatic” , proiect cu finanțare din fonduri nerambursabile PNRR, cu valoare estimată de 1.000.000 euro.

Proiecte în derulare:

Construire Corp nou – Urgențe / Traumatologie Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” – PNRR 95.000.000 euro

Reabilitarea Secției Exterioare a SCJU Apostol Andrei Constanța – clădire Secția Clinică Dermatovenerologie” – PR SE 2021-2027

Proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare 5.000.000 euro

Construire corp nou pentru Serviciul Clinic de Anatomie Patologică (SCAP) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța” – Program Sănătate 5.000.000 euro

Capitolul IV – DIGITALIZAREA

Probleme

Cel puțin 21 de primării din cele 121 din Dobrogea nu au derulat vreodată un proiect pentru digitalizarea instituției, 26 au luat deja bani europeni pentru acest segment, iar 39 au încercat să atragă fonduri din PNRR, sunt concluziile unei analize realizate de Info Sud-Est pe baza răspunsurilor a 80 din cele 121 primării din Dobrogea. 

Digitalizarea este un proces complex, în perpetuă mișcare, care depinde de actualizările tehnologice și de reglementările legale privind accesul la servicii sociale, comunitare sau culturale.  Multe procese și servicii ale instituțiilor finanțate de către Consiliul Județean Constanța se pot digitaliza și este și responsabilitatea funcționarilor publice și a angajaților să propună idei de digitalizare pentru că ei știu cel mai bine cum funcționează procesele și serviciile destinate locuitorilor județului Constanța.

Soluții și promisiuni onorate

Proiectul de digitalizare al Spitalului Județean Constanța

Investiția se ridică la aproximativ 1.200.000 de euro, sumă ce va fi acoperită în întregime din fondurile PNRR. În urma implementării proiectului, ce se va realiza în decursul a 21 de luni, spitalul județean va beneficia de sisteme informatice spitalicești integrate (SIS) pentru conectarea tuturor mecanismelor de înregistrare și administrare digitale, lucru ce va permite completarea computerizată a comenzii medicului (CPCM) la nivel de unitate sanitară. Este un pas semnificativ în direcția digitalizării celei mai mari unități medicale din regiunea de Sud-Est a României, ce va contribui esențial la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților și va consolida infrastructura sanitară a județului nostru.”

,,Digitalizarea activității Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare şi Reziliență – Componenta C7 – Transformare digitală – Investiția I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică I3.3. Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, apelul de proiecte MS-733, în cuantum de 5.900.972 lei (inclusiv TVA).

 

Realizarea documentației în vederea implementării proiectului ”Digitalizarea Turismului din România” în parteneriat cu Asociația Non-Guvernamentală Culturală ”Călător prin România”, proiect pentru care U.E. a acordat finanțare nerambursabilă în vederea creării celei mai mari platforme turistice din țară, prin intermediul căreia s-a realizat digitalizarea informației și promovarea tuturor obiectivelor cultural turistice. În vederea realizării și montării de plăcuțe digitale care conțin cod QR, s-au întocmit și redactat textele aferente tuturor obiectivelor culturale și turistice aflate pe teritoriul județului Constanța, în vederea obținerii avizului de la Direcția Județeană de Cultură, conform legislației specifice.

Prin proiectul ”Îmbunătățirea capacității administrative a Consiliului Județean Constanta” – finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cu o valoare de 2.333.000 lei, modernizăm arhiva Consiliului Județean Constanța prin retro-digitalizarea documentelor din arhiva instituției.

Realizarea/actualizarea digitală a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Constanța finanțat prin P.N.R.R. (Planul Național de Redresare și Reziliență) – Componenta 10 Fondul Local;

DiGIS – hartă digitală a triplului sistem defensiv format din valuri, din județul Constanța;

Arhivarea, digitizarea și digitalizarea fondurilor documentare și de carte ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie

Digitalizarea devine o necesitate din ce în ce mai stringentă, atât în mediul privat, cât şi în instituțiile publice. Acest proces trebuie să pornească, în primul rând, cu o schimbare de mentalitate, pentru că, din păcate, încă nu avem o cultură a digitalizării. Ar trebui să existe pentru instituțiile finanțate de Consiliul Județean Constanța Scopul o masă de instrumente digitale care să deschidă noi oportunități şi să optimizeze timpii de lucru. Pentru a obţine performanță trebuie să începem să eliminăm birocraţia şi verigile care ne îngreunează munca. Iar digitalizarea asta înseamnă: performanţă, eficienţă şi acces rapid la informaţie

Capitolul V – Mediu & dezvoltare durabilă

Probleme

Deșeurile și importul ilegal al acestora reprezintă un atentat la sănătatea locuitorilor județului Constanța. Colectarea selectivă și revalorificarea deșeurilor este la un nivel minimal din cauza mentalităților factorilor decizionali locali și a faptului că nu funcționează un sistem integrat de colectare selectivă în județul Constanța. De mai bine de 12 ani a tărăgănat implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța.

Soluții și promisiuni onorate

A fost finalizat Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța, având valoarea totală de 249.631.354 lei (inclusiv T.V.A.), un proiect ce a devenit un exemplu de bună practică.

Prin intermediul acestui proiect s-au realizat o serie de investiții care au ca scop crearea unui sistem integrat al deșeurilor, menit să răspundă nevoilor locuitorilor județului Constanța. Investițiile avute în vedere prin proiect sunt următoarele:

construirea a două stații de transfer pe amplasamentele din Comuna Deleni și Orașul Hârșova;

construirea unui depozit ecologic de deșeuri, a unei stații de sortare și a unei stații de tratare mecano-biologică (T.M.B.) pe raza Comunei Tortoman;

construirea unei stații de sortare și a stației de tratare mecano-biologică (T.M.B.) din localitatea Ovidiu;

închiderea depozitelor neconforme din Medgidia, Hârșova, Cernavodă, Techirghiol și Murfatlar;

achiziționarea de autovehicule pentru transferul deșeurilor către facilitățile de tratare și depozitare finală și achiziționarea de echipamente de colectare.

Dacă nu implementam acest proiect, județul Constanța intra în colaps. Deci am finalizat proiectul Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Constanța. Am finalizat acele gropi, am finalizat drumurile și iată că acum ne aflăm în faza finală de delegare a serviciului de colectare și transport și urmează și gropile tehnologice”

Consiliul Județean Constanta a implementat, în cadrul unui parteneriat cu Asociația Bulgară pentru Transferul Tehnologiei și Inovației și Consiliul Raional Ungheni, din Republica Moldova, proiectul #ALERT – „Monitorizarea și protejarea mediului înconjurător în Bazinul Marii Negre”. Proiectul constă în dezvoltarea și implementarea unei aplicații mobile dedicate tinerilor, care are ca scop o mai bună înțelegere a activităților de #prevenție și creșterea conștientizării problemelor de mediu ce pot afecta comunitățile. Astfel, tinerii au la dispoziție, prin intermediul unui joc interactiv și creativ, un instrument de învățare a modalităților corecte de reacție în caz de situații de #urgență, precum incendii, inundații și cutremure, dar și a abordării corecte față de mediul înconjurător. Aplicația mobilă se numește KIDALERT și este disponibilă pentru terminalele Android și iOS, în mod gratuit, în Playstore și App Store.

Capitolul VI – Mediu de afaceri

Probleme

Transportul intermodal minimal și lipsa infrastructurii aeroportuare și bine conectată pe plan intern și internațional sunt probleme sistemice ale județului Constanța. În acest sens sunt necesare investiții de modernizare a Portului Constanța (care nu este sub tutela Consiliului Județean Constanța!), dar și extinderea și modernizarea transportului public inter-județean, corelat cu transportul pe căi ferate, precum și realizarea de parcări tip „park&ride”. De asemenea, sunt necesare investiții în modernizarea infrastructurii aeroportuare, orientate către dezvoltarea transportului civil și tip cargo, pentru susținerea mobilității (eficientizare timp, costuri) și dezvoltării mediului de afaceri (atragerea de investitori).

Mediul de afaceri la nivelul județului este dominat de servicii, care pot valorifica inteligent atât resursele locale cât și oportunitățile legate de digitalizare.

Soluții și promisiuni onorate

Dezvoltarea infrastructurii rutiere și turistice a județului Constanța, cu acces direct la Port, Aeroport, Gări și Obiectivele turistice și de patrimoniu cultural din județul Constanța.

Digitalizarea serviciilor oferite de Consiliul Județean Constanța și de instituțiile finanțate de Consiliul Județean Constanța.

Am fost deschiși pentru investiții favorabile nouă și pentru investitori onești. Astăzi, la Consiliul Județean Constanța, nimeni nu mai așteaptă luni de zile la rând pentru eliberarea unei autorizații și nimeni nu mai este „vămuit”.

S-au simplificat și accelerat procedurile de obținerea a avizelor, am scurtat timpii de verificare. Astfel, acum, documentele necesare investițiilor pot fi luate în 3-5 zile.

Județul Constanța a devenit un pol al investițiilor regenerabile.

Am redat încrederea investitorilor în județul nostru.

Știu că încrederea se câștigă cu greutate și perseverență. Am reușit, într-un timp relativ scurt. Recent, în localitatea Mireasa a fost pusă în funcțiune cea mai mare capacitate de stocare de energie electrică în baterii din România.

Reabilitare, modernizare şi dotare Palat Administrativ Constanţa” – PR SE 2021-2027

Proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare, în valoare de 11.500.000 euro

Capitolul VII – Turism

Probleme

Inexistența infrastructurii turistice în județ. Inexistența parteneriatelor și acordurilor încheiate între autorități locale, O.N.G.-uri și asociații de profil în vederea obținerii statutului de destinație ecoturistică a celor trei Eco-destinații pentru județul Constanța. Lipsa transportului în comun pentru conectarea stațiunilor de pe litoral cu aeroportul sau gara din Constanța și cu localitățile cu obiective turistice și de patrimoniu cultural din județul Constanța.

Deși Dobrogea beneficiază de un potențial turistic și economic deosebite, până acum nu a existat un concept unitar pentru a le pune total în valoare. Din păcate, nu oferim pachete turistice integrate. Câte vase de croazieră pe Dunăre ajung la noi? Câte vase de croazieră pe mare acostează în Portul Constanța? Le numeri pe degete. Și asta pentru că nu avem o infrastructură adecvată. Lucrurile acestea vor trebui regândite, astfel încât autoritățile să pună la dispoziție infrastructura, să învețe să fie parteneri ai celor ce dezvoltă acest segment de activitate de importanță majoră pentru Constanța, Tulcea și România. La malul mării nu avem doar litoral ci și alte obiective ce pot fi exploatate 12 luni pe an, cum ar fi de exemplu apele termale”.

Soluții și promisiuni onorate

Obținerea certificării de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în sistem European a rutelor culturale privind gastronomia și tradițiile comunităților: turcă, tătară, romă, armeană, rușilor lipoveni.

Obținerea atestării de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a Eco-destinațiilor turistice din județul Constanța.

Implementarea celor 3 proiecte de turism pentru care a fost câștigată finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), respectiv cetățile Histria și Ulmetum, precum și ,,Ruta Gastronomiei Tradiționale Românești – Regiunea Gastronomică Județul Constanța”.

Înființarea Centrului Național de Informare Turistică al Județului Constanța.

Proiecte în derulare:

Sprijin la nivelul Regiunii Sud – Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)” POAT 5D în valoare de 1.000.000 euro;

Cicloturism la Dunărea de Jos, Parteneriat între UAT Județul Călărași, în calitate de lider de parteneriat (LP), UAT Județul Ilfov (P2), UAT Județul Giurgiu (P3), UAT Județul Constanța (P4) și 23 unități – administrativ – teritoriale din județul Constanța (Comunele Ostrov, Lipnița, Oltina, Băneasa, Ion Corvin, Adamclisi, Aliman, Rasova, Seimeni, Topalu, Ciobanu, Gârliciu, Crucea, Pantelimon, Grădina, Istria, Valu lui Traian, Ghindărești, Horia și Orașele Năvodari, Cernavodă, Hârșova, Murfatlar – Parteneri 5 – 27) – PNRR în valoare de 232.688.484, 68 lei.

În ceea ce privește turismul în județul Constanța, am încercat să fim mult mai activi în implementarea Strategiei Județene de Turism și am reușit întocmirea documentației privind constituirea Organizației de Management al Destinației Județul Constanța, respectiv Statutul și Fișa Destinației, conform legislației specifice, rezervarea denumirii OMD-ului la Ministerul Justiției, organizarea unor întâlniri de lucru și dezbateri publice pentru înființarea organizației și cooptarea membrilor fondatori, în vederea creării cadrului de promovare și dezvoltare a diferitelor forme de turism în destinație, precum și facilitarea colaborării/parteneriatului între diferite structuri publice și private, cu activitate în domeniu.

De asemenea, am efectuat inventarierea resurselor turistice care fac parte din domeniul public sau privat al județului Constanța, precum şi a celor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat și înscrierea acestora în Registrul local al patrimoniului turistic, creat la nivelul consiliului judeţean și fundamentarea și redactarea documentațiilor în vederea obținerii recunoașterii de către M.E.A.T. în sistem european a 7 noi rute Cultural – Turistice.

În 2023 s-a realizat și documentația, urmare a inventarierii și stabilirii numărului de indicatoare de orientare turistică și amplasamentele acestora în județ, pentru implementarea unui sistem de semnalizare turistică unitară în județul Constanța, prin realizarea și montarea de indicatoare de orientare și panouri de informare de către Drumuri Județene S.A.”

 

Capitolul VIII – Infrastructura

Probleme

Județul Constanța are peste 100 de km de drumuri de pământ, 63 de km de drumuri pietruite, 703 km de drumuri asfaltate, dintre care 507 km, drumuri județene necadastrate.

Am preluat o regie, RADJP, decapitalizată complet, lipsită de mijloace de lucru, echipamente şi utilajele necesare desfăşurării optime a activităţii. Avem o rețea de drumuri judeţene care ar putea reprezenta o alternativă eficientă la drumurile naţionale și care permite ca persoanele și mărfurile să circule repede și în siguranță. O rețea de drumuri spre care trebuie să ne uităm cu mare responsabilitate și pe care trebuie să o valorificăm la maximum pentru a pune în valoare realul potenţial al județului Constanța.”.

Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă este o necesitate pentru locuitorii județului Constanța.

Soluții și promisiuni onorate

Am semnat pe 26 ianuarie 2024 cel de-al doilea contract de finanțare prin care Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației alocă județului Constanța suma totală de 42.992.685,73 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare DJ 391, tronson Tuzla – Biruința”. Constănțenii și turiștii care aleg să viziteze județul nostru vor avea la dispoziție, în aproximativ trei ani, două alternative rutiere noi, moderne și sigure, pentru a ajunge în sudul litoralului: DJ 393, tronson Techirghiol – Arsa și DJ 391, tronson Tuzla – Biruința. Pentru ambele obiective, contractele de finanțare sunt valabile până la 31 decembrie 2026, termen în care se va realiza finalizarea investițiilor.”

Lucrări de modernizare și reabilitare finalizate:

DJ223: 38,777 km –  tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin, proiect finalizat, în cadrul proiectului „Reabilitarea si modernizarea drumului județean DJ223, tronsonul Cernavoda – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 155.313.445 lei.

DJ 226 A: 13,918 Km (Cetatea Histria – DN22 / Tariverde), proiect finalizat, în cadrul proiectului „Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN22 / Tariverde”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 în valoare de 27.623.187,74 lei.

DJ 226: 40,258 km – tronsonul Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu, proiect finalizat, în cadrul proiectului ”Modernizare infrastructura de transport regionala pe traseul DJ 226 Corbu-Săcele-Istria-Mihai Viteazu”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, în valoare de 107.282.416,77 lei.

-Începerea și finalizarea lucrărilor de reabilitare a podului dintre localitățile Năvodari și Corbu, din dreptul Rafinăriei Petromidia, lucrări executate de R.A.J.D.P. – un obiectiv extrem de important pentru infrastructura rutieră județeană care avea nevoie urgentă de lucrările necesare asigurării unui trafic în condiții de siguranță.

Asfaltarea, pentru prima dată, a DJ 393 care face legătura între Coroana, Albești și localitatea Arsa, lucrările de reabilitare și modernizare fiind realizate de Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța;

Modernizăm DJ 393: Arsa DJ391 – Albeşti – Coroana.

Modernizăm DJ 392 Vânători-Pecineaga.

Proiectul privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport pe traseul DJ 223 Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin este finalizat. De anul viitor, acest sector de drum, cu o importanță strategică pentru dezvoltarea economică a județul nostru, va aduce beneficii semnificative locuitorilor din zonă și va reprezenta o alternativă eficientă spre sudul litoralului.”

Reabilitarea DJ 392 Amzacea – Pecineaga. Tronsonul a fost reparat, pietruit după ce mai bine de un deceniu a fost impracticabil (deși figura în registrele fostei regii de drumuri ca fiind asfaltat). În 2024, vom pune în practică și proiectul de asfaltare.

În 2024 vom asfalta mai multe tronsoane ale drumurilor DJ 391, DJ 381 DJ 391 A, DJ 392, DJ 225, DJ 228, DJ 223 A, DJ 224. Ultimele trei tronsoane de drum sunt la stadiul de pământ! Pe DJ 222 Târgușor (Cheia) – Mihail Kogălniceanu, tronson tranzitat frecvent de traficul greu generat de carierele de piatră din zonă, vom realiza lucrări de reciclare in situ la rece.

Realizarea unei aplicații privind starea drumurilor. Aceasta va veni în sprijinul tuturor cetățenilor ce folosesc infrastructura rutieră județeană constănțeană.

Ne mândrim cu judeţul nostru, un loc plin de istorie, tradiţie, multiculturalism, mistere şi legende strânse de-a lungul veacurilor. O adevărată comoară turistică, care va avea, la fiecare vizită, ceva nou de arătat. Infrastructura de drumuri reprezintă cartea de vizită a oricărui judeţ. Prima opinie pe care oricine şi-o formează, în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al unei regiuni, va fi întodeauna influenţată de starea drumurilor. Continuăm programul de reabilitări și modernizări de drumuri, cu obiective clare şi investiţii pe care le vom duce la bun sfârşit.”

Programul de investiţii în modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă din județul Constanța continuă. „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. #RAJA S.A. Constanța”, în valoare de aproximativ 221 de milioane de lei, vizează investiții în localitățile #EforieSud, #Tuzla, #Biruința și #Topraisar.

Apa de calitate înseamnă sănătate, iar noile tehnologii implementate de RAJA, prin aceste proiecte, vor contribui la confortul nostru și la o viață mai bună. Odată cu implementarea acestui amplu program vom iniția noi proiecte, pe alte axe de finanțare, pentru a acoperi toate zonele defavorizate din județul nostru. Consiliul Județean Constanța, în calitate de acționar majoritar al acestei companii, va acorda tot suportul necesar, pentru ca aceste ambițioase investiții să fie finalizate cu succes.”

Capitolul IX – Cultura și sport

Probleme

Clădirile care găzduiesc instituțiile de cultură finanțate de Consiliul Județean Constanța trebuie să fie consolidate și restaurate.

Festivalul de la Mamaia are nevoie de un Teatru de Vară reabilitat.

Nu există un festival care să fie brand internațional al județului Constanța pentru cultura scrisă, artele vizuale sau pentru patrimoniul cultural imaterial.

Consiliul Județean Constanța este constrâns să finanțeze proiecte culturale și sportive ale ONG-urilor, asociațiilor și cluburilor sportive doar prin intermediul Legii 350/2005.

 

Soluții și promisiuni onorate

 În cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, Noul planetariu hibrid 4K funcționează la un nivel superior, cu două sisteme de proiecție clasice, opto-mecanică și digitală 4K.

Planetariul nostru îmbracă acum o haină nouă, hibridă, ce îl face unic în Europa de Sud-Est, ceea ce ne face să fim mândri de această realizare. A trecut de la o variantă opto-mecanică la una digitală, iar în prezent, le îmbină cu succes pe ambele, și astfel constănțenii se pot bucura de un act cultural de calitate.”

Construirea noului Acvariu în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (edificiul va fi ridicat pe o suprafață de aproximativ 2.600 de metri pătrați și va avea două bazine de tip tunel, precum și mai multe bazine de prezentare a speciilor de pești din Marea Neagră și Oceanul Planetar). Noul Acvariu va fi situat pe Bulevardul Mamaia nr. 255 din Municipiul Constanța. Perioada de implementare propusă este de trei ani de la data emiterii autorizației de construire, iar valoarea este de aproximativ de 15 milioane de euro. Județul Constanța va avea un acvariu unic în Europa. Noul acvariul din Constanța va fi mai mare decât cel din Tulcea.

Construirea, organizarea și dotarea unui nou Acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța” – PR SE 2021-2027 – 15.000.000 euro

Reabilitarea Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța.

Reabilitare Biblioteca Judeţeană I.N. Roman, Constanţa” – PR SE 2021-2027

Proiect integrat ce se va susține la finanțare în cadrul apelurilor de eficiență energetică și consolidare -10.000.000 euro.

Construirea și dotarea Teatrului pentru Copii și Tineret în cadrul Complexului Muzeal al Științelor Naturii Constanța” – PR SE 2021-2027 10.000.000 euro

Conservare, protejare și punere în valoare a biodiversității în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța”- 4.000.000 euro

 Reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară Mamaia. Consiliul Județean Constanța a alocat 15.476.792 de lei, fără TVA.

Am fost interesat să reiau evenimentele importante ale județului nostru. Printre acestea, știți foarte bine, este Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia”. Am reușit să îl facem să renască. După o absență nedreaptă de 11 ani, în 2023, în Mamaia s-au auzit, din nou, acordurile cântecelor înscrise la festivalul care, în trecut, aducea mii de turiști și de constănțeni în fața scenei. Ani la rând, acest eveniment a fost o marcă și o mândrie pentru noi. Sunt 60 de ani de la prima ediție, festivalul acesta, reper cultural-turistic al litoralului românesc, a revenit! M-am bucurat că mii de spectatori ne-au fost alături, am primit nenumărate semnale pozitive. Vom continua. Valoarea ediției prin care am revenit: 4,2 milioane de lei.”

În mandatul meu de Președinte al Consiliului Județean Constanța, 10377 de constănțeni au beneficiat de echipamente sportive și susținere financiară. 10377 de constănțeni care au activat și activează în următoarele discipline sportive: Oină, Fotbal, Box, Sailing, Karate, Handbal, Automobilism. În noul meu mandat, 20000 de copii, adolescenți și sportivi din Constanța vor fi susținuți prin programele de finanțare al Consiliului Județean Constanța.

Sportul înseamnă foarte multe lucruri, printre care inclusiv sănătate, spirit de echipă, dedicare și perseverență. Din toate aceste considerente, am înțeles că este nevoie de susținerea noastră – drumul care va duce la performanță.

Am promis reconstruirea și dinamizarea vieții sportive în județul Constanța.
Acesta este județul care a dat lumii cele mai mari nume din sport. Performanțele lor sunt, însă, efectul eforturilor și investițiilor personale.

Fotbalul – o punte spre comunitate este programul prin care au fost date copiilor din tot județul echipamente sportive: șorturi, tricouri, jambiere și mingi, totul desfășurându-se prin Asociația Județeană de Fotbal Constanța. 1,5 milioane de lei au fost necesari doar pentru acest proiect, finanțarea fiind acordată în baza Legii 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice.”

În mandatul 2024-2028, voi implementa următoarele proiecte care pot deveni un brand internațional cultural al județului Constanța:

Festivalul Internațional de Literatură ”Ovidius” (care va acorda cele mai substanțiale premii literare din România)

Tomis Multi-Speed Art, un proiect anual în care vor fi invitați artiști și artist-run space-uri din toată Europa și crearea unui spațiu expozițional de artă contemporană identitar pentru județul Constanța.

Programul internațional Tomis Residency, un program de burse și rezidențe pentru artiști și scriitori din toată Europa prin care să fie promovat patrimoniul cultural material și imaterial al județului Constanța

Capitolul X – Patrimoniul cultural

Probleme

Obiectivele de patrimoniu cultural din județul Constanța au nevoie de programe de restaurare, de programe de finanțare și de programe de promovare. Aceste obiective au nevoie, de asemenea, de o infrastructură de drumuri și utilități publice și de o infrastructură turistică. Cetatea Carsium de la Hârșova, cel mai vechi oraș din spațiul românesc, nu este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Soluții și promisiuni onorate

Restaurarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Histria” – PR SE 2021-2027 ITI DD, proiect în valoare de 10.000.000 euro.

Realizarea documentației și susținerea financiară pentru înscrierea Cetății Carsium de la Hârșova în Patrimoniul Mondial UNESCO

Protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava.

Conservarea și restaurarea siturilor arheologice este o necesitate pe care noi autoritățile avem obligația de a o efectua. La Capidava avem în vedere punerea în valoare a patrimoniului arheologic și cultural, dar și redarea circuitului turistic a acestei cetăți extrem de importante. Continuăm să punem accent pe cercetarea științifică și să acordăm o atenție deosebită șantierului-școală de la Capidava. Cercetarea trebuie să continue la un nivel înalt, astfel încât, artefactele și vestigiile arheologice, încă nedescoperite, să fie scoase la lumină și valorificate din plin. Capidava nu trebuie să fie singurul obiectiv de acest gen, readus în prim planul societății, ci toate cetățile din județ trebuie să beneficieze de același tratament. Nu ne vom opri din a găsi soluțiile necesare finanțării unor proiecte de anvergură, precum cel de la Capidava, și pentru celelalte obiective istorice”

Proiecte în derulare care vor fi promovate și susținute financiar în mandatul 2024-2028:

Salvarea si punerea în valoare a Mormântului Pictat Hypogeu.

Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium (Hârșova).

Restaurarea, conservarea, amenajarea și punerea în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic, o moștenire culturală unică din Sud-Estul Europei (un obiectiv ce va fi accesibil și persoanelor cu dizabilități, iar dotările multimedia vor facilita interacțiunea cu toate categoriile de public);

Muzeul de Artă Constanța a câștigat în mod definitiv procesul privind litigiul pentru lucrările de artă aflate în cadrul secției muzeului ”Dinu şi Sevasta Vintilă” din comuna Topalu.

Muzeul de Artă Constanța este deținătorul de drept al operelor de artă, de o inestimabilă valoare, aflate în patrimoniul său. Astfel, visul regretatei Doina Păuleanu a devenit realitate, iar după un proces îndelungat instanța a hotărât ca inestimabilele lucrări din colecția de la Topalu să rămână acolo unde le este locul de drept, în patrimoniul național și în cel al județului Constanța”

Restaurarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural istoric al județului Constanța a reprezentat o preocupare permanentă pentru mine și echipa mea. Fără cunoașterea și aprecierea acestor mărturii istorice, am fi lipsiți de identitate și am pierde conexiunea vitală cu rădăcinile noastre culturale și istorice.

Mă bucur să pot spune că în județul Constanța această poveste frumoasă a trecutului nostru și a evenimentelor care ne-au influențat evoluția începe să prindă contur. Am reușit să redăm viață și să aducem la lumină aceste părți esențiale ale istoriei noastre prin proiectele derulate în județ, menite să restaureze și să pună în valoare patrimoniul istoric și cultural al acestei regiuni. Chiar dacă unele dintre aceste proiecte încă nu sunt finalizate, am făcut progrese semnificative în direcția corectă.

Edificiul Roman cu Mozaic, Cetatea Carsium, Mormântul Pictat Hypogeu și multe altele sunt acum în proces de revitalizare și conservare, grație eforturilor noastre comune. Aceste locuri vor deveni în curând destinații vii, care vor atrage și vor educa generațiile viitoare despre importanța și frumusețea moștenirii noastre culturale.”

PENTRU CONSTANȚA ⦿ PENTRU CONSTĂNȚENI